top of page
11b212bbe7706b88bc0d1a930b831985.jpg

UPPVISNING

Uppvisning för 5 Years of Kung Fu.

MÅL: Att visa upp en mer nyanserad bild som ligger närmare hur vi tränar och vad vi har för ideal. Presentera stilarna Bagua, Xing Yi och Taiji och visa på olikheter för att få dynamik. Lägga in mer avancerade former samt mer parformer och träningskänsla.

NÄR: Nordic Open som första uppvisning sedan kulturfestivaler, kulturnatten, house of shapes avslutningar och andra tillfällen som ges.    


INTRO - Bagua Zhang
(vändning 1, vändning 2 och parform för strukturtestning)

DEL 2 - Taiji Quan
(Zhaobao Taiji Quan del 1 och 2)

DEL 3 -  Xing Yi Quan
Halva formen i koreografi

DEL 4 - Fight

A. Kuai Jiao
Magnus och Mattias (Daniel H. och Stefan). Kuai Jiao

B. Feng Mo Gun
Del 1 och 2

C. Spjut
Daniel, Joakim, Jakob

D. Solo
Joakim fortsätter ensam

E. Spjutfight
Jakob och daniel fight 


SLUT och TACK!


 

bottom of page