top of page

形意拳 – 五行枪Xing Yi Quan – Five Element Spear

Stavträning är grunden för alla långa vapen. I Xingyi Quan pratar man om spjut men genom historiens gång har dessa vapen sett lite olika ut. Du kan läsa mer om kinesiska spjut här..

F15jhdB.png
形意拳 – 五行枪
Xing Yi Quan – Five Element Spear, BasicsÄven om stav är det mest kända vapnet inom asiatiska kampkonster, så skulle jag säga att den träningen kommer ur spjutet som är ett av de äldsta vapnen i historien. Dessa blir svåra att separera eftersom att en spetsig stav blir ett spjut, men det är ändå en skillnad på stavar som redskap och spjut som används för jakt eller strid. Dessa återfinns på grottmålningar och spjutspetsar hittas i lämningar från långt tillbaka i tiden. Träningsmässigt finns det såklart en poäng att börja med stav som en grund för alla långa vapen. Hanterar man en stav kan an lätt gå vidare till att bemästra andra långa vapen, där det förutom spjut finns andra militära varianter som "Ji" och "Guan Dao". Dessa har nästan ingen gräns på utförande och i stort sett alla europeiska riddarvarianter och hillebarder återfinns även i Kina. Grunden är som sagt stavkontroll, men sedan beroende på spetsens utformning används dessa på olika sätt för att få fördel. 


Varför börjar man träningen med stav?
Dubbelhandsgreppet runt staven länkar ihop kroppens yttre
harmonier. Det här gör att det är lättare att få med sig kraften. På så sätt bygger man upp styrka och koordination i sina rörelser. Stav är därigenom ett passande vapen för barn och nybörjare inom kampsport. Vad många inte vet är att staven även är ett av redskapen för att öva upp Shuai Jiao och brottning. Tillsammans med rep, stenskivor och kettlebells ingår övningarna i grundträningen för kast och svep. Det här passar oss utmärkt, och kopplar ihop den här delen med förra momentet i programmet. Stavträningen inom Xing Yi är lite annorlunda än spjutträningen, så det innebär att vi egentligen kommer att göra spjutets rörelser men med stav. Det upprör säkert någon strikt traditionell Xing Yi utövare, men för mig är det helt ologiskt att träna dubbla former och rörelser. 


Varför blir det sedan träning med spjut?
Spjutet är
enkelt förklarat en längre stav med en spets fram till. Om längden på en grundläggande stav är 170-185 cm så är ett vanligt spjut minst 220-300 cm (ibland upp till 5 meter långa). I vår tradition kommer spjutträningen in tydligt via Xing Yi Quan. Eftersom det finns en känd koppling via Xinyi Ba. Kommer ni ihåg vår historia? Enligt legenden växte Xing Yi fram från soldaternas träning och spjutet används gärna för att förklara de raka och kraftfulla rörelserna, men även spiralerna och cirklarna. Övningarna med spjut blir också en slags styrketräning och ett medel för att nå: kroppskontroll, precision, kraft och struktur. När man börjar träna behöver man alltså inte ett spjut men efterhand, för applikation och mer specifik träning, behöver man såklart det. Den stora skillnaden är att spjutspetsens tyngd tillsammans med en flexibilitet i staven skapar en speciell dynamik i rörelserna. Spetsen gör att staven får mer liv samt att rörelserna känns tydligare i kroppen. För oss är det inte i fokus just nu, men blir viktigt senare. Här kommer det in träningsmetoder som ”shaking”, vilket är en form av core-träning där man håller emot stavens rörelser med bålen.

 

Vad är de fem elementen?
De fem elementen är ett sätt att ordna och kategorisera saker i kinesisk tradition. Dessa har stor betydelse inom vissa saker, som kinesisk medicin och feng shui, och mindre inom t.ex. kampkonst. ”Xing Yi Five Element Spear” är den grundläggande vapenträningen inom Xingyi som kopplar till de fem elementen, men man behöver inte gå in på djupet i teorierna. Varje rörelse har en karaktär och kraft som beskrivs med ett element, så långt är teorierna bra, men hur dessa sedan påverkar varandra blir lätt överteoritisering och gissningar. 

Precis som inom Xing Yi Quan (hand form) är detta inget man stressar sig igenom, utan tvärt om rymmer dessa rörelser det viktigaste inom spjut men även Xing Yi, Bagua, Taiji och allt annat vi tränar. Varje element börjar med grundträning stillastående för att sedan blandas med fotarbete och bli gående sekvenser som upprepas fram och tillbaka på linje.

 

FiveElementsCycleBalanceImbalance.jpg

Här är den klassiska kartan för de fem elementen:


Eld - exploderar som en kanon
炮 PAO - EXPLOSIVE POWER

Jord - är centrerad och skapar kraft horisontellt

横 HENG - HORIZONTAL POWER

Metall  - lyfter och sedan faller som en yxa
劈 PI - SPLITTING POWER

Vatten  - skruvar sig fram och tränger igenom
钻 ZUAN - DRILLING / PENETRATING POWER

Trä  - har en rak riktning som en pil
崩 BENG - CRUSHING POWER

bottom of page