top of page
SVENSKA: ÅTTA VIKTIGA HÄNDER
ENGELSKA: EIGHT BIG HANDS
KINESISKA: 八大掌 BA DA ZHANG


八 bā - åtta
大 dà - stor
掌 zhǎng - handflata


 

När vi nu har börjat träningen med att bygga upp en stadig inre pelare, så är det dags att testa om den håller för rörelse. Det första som gör detta i Bagua-systemet är soloträningen 八大掌 Bā dà zhǎng, som direkt översatt till engelska blir 8 BIG PALMS. Orden Zhang och Quan som man ofta ser är kampkonstrelaterade ord för händerna vilket antyder att det rör sig om träning. Ordet 大 dà betyder “stor” men kan också betyda viktig, alltså av stor betydelse. Därigenom namnet de 8 viktiga händerna. Det här är egentligen ett litet system i sig där man kan träna stående träning (zhan zhuang), stående övningar (qigong) samt sätta ihop allt i gående träning där man antingen övar dessa separat eller som en form.

De här åtta övningarna sägs ofta vara grunden till baguaträningen men faktiskt är det inte alla baguastilar som har dessa. Det är inte heller klart om Dong Hai Chuan ens undervisade dem på det här sättet. Bagua har influerats av andra stilar som Xinyi, Xingyi och Yi Quan som alla har varianter av stående träning för struktur och styrka. Det finns ett enklare sätt att se på stående träning och det är att du väljer vilken position som helst från formen och tränar dem. Så tränar man i Baji Quan och Praying Mantis som officiellt inte har någon “stående träning” men det här är ett gammalt träningssätt inom kung fu oavsett om det är inre eller yttre stilar.

Som jag har berättat tidigare blev den här delen en stor grej inom Qigong eftersom inre och yttre struktur hänger ihop (nei gong) samt att teorierna kring träningen passade både daoistiska principer och livsfilosofi. Det var när det blev mest fokus qigong som det började förändras, och styrketräning samt kraven på struktur (requirements) minskade. Här började man också koppla in de esoteriska daoistiska skrifterna och teorierna vilket ändrade namn och funktion i rörelserna. Nuförtiden är det så pass förvirrat att inte ens mästarna själva vet om de tränar qigong eller kampkonst i sina 8 händer. 

I systemet är det här en av de första formerna som man ska kunna. 1. Nedåt pressande händer

下沉掌 xià chén zhǎng

 

2.(Omvänt) Omfamnande händer

 抱掌 bào zhǎng 
 

3.Uppåt stödjande händer

 托掌 tuō zhǎng

 

4. Vridande kroppens händer

 缠身掌 chánshēn zhǎng

 

5. Stora fågeln öppnar sina vingar

 大鹏展翅掌 dà péng zhǎnchì zhǎng

 

6. Lejonet rullar bollen

 狮子抱球掌 shīzi bào qiú zhǎng

 

7. Spiral händer

 螺旋掌 luóxuán zhǎng

 

8. Vilda gåsen lämnar flocken

 鸿雁出群掌(青龙探掌) hóngyàn chū qún zhǎng (qīnglóng tàn zhǎng)

bottom of page