top of page

大枪 Da Qiang – The Big Spear

När vi bemästrat staven och känner oss bekväma är det dags att ta steget mot spjutträningen. Från början kan spjutet vara en stav med en spets, men efter hand brukar träningen omfatta längre spjut. 

9569f5891647a841167e4e76a784ffb49b9c37dd.jpg_942w_477h_progressive.webp
大枪 Da Qiang – The Big Spear

 

Som fortsättning på spjutträningen går man in på stort spjut, 大枪 Dà qiāng, eller ”long pole”, 大棍 Dà gùn. Det här gör träningen både jobbigare och svårare och när du känner att du kan kontrollera den nya längden byter du till tyngre och större vapen. För att räknas till den här kategorin så behöver staven vara mellan 2,5m och ca5m.

"Jag har sällan sätt längre på träningar i Kina, men jag vet att det finns 6-8m spjut också. Sen berättar det här också att under 2,5 m är det en vanlig stav."

Inom alla de inre stilarna är det här en metod för att bygga upp styrka och kroppsarbete. Min egna kontakt var via Taiji Quan  och 5 grundövningar. Det vill säga ingen form eller applikation. Däremot inom Baji Quan är det här till och m ed en tävlingsform. 

Många av övningarna med stort spjut går ut på att uppnå perfektion inom spjutkonstens tre viktigaste delar:

拦、拿、扎 - Lán, ná, zhā

Lan, Na och Zha kan översättas som BLOCKERA UTÅT– BLOCKERA INNÅT– RAKT STICK och är den absoluta grunden för spjut och stav. Med små men kraftfulla rörelser behärskar du centerlinjen och kan attackera med precision. Stora rörelser och snurrar är på så sätt moderna förvanskningar av den traditionella konsten vilket såklart upprör en och annan traditionalist. De är också omöjliga att göra med de långa vapnen. Som vanligt ligger det komplicerade i det lilla och träningen bygger på kontinuerlig upprepning med exakthet och fokus.


Videon ovan visar tydligt grunderna med spjutet, som ni märker finns den träningen både i Xingyi 5 Elements och Feng Mo Gun. Under har vi en dokumentär om stora spjutet eller "6 harmony spear" som det ofta heter i Xingyi, samt en video från tävling i Da Qiang. 

bottom of page