THE 5 YEARS OF

KUNG FU

PROJECT

LI JIAN MIN - BAGUA ZHANG

GAO TIE NIAO - XING YI QUAN

"5 Years of Kung Fu" 

LU BAO CHUN - BAJI QUAN