top of page
心意拳 Xīnyì quán


心 Xīn - Instinkter (hjärta, känslor och impulser)
意 Y
ì - Intention och fokus
拳 Quán - Knytnäve, kampkonst

Nu har vi gjort en djupare dykning ner i grunderna till vår träning och hamnade på den historiskt första stilen som vi kan koppla till - 心意
拳 Xīnyì quán
 

Här kommer vi in på en intressant och viktig del samtidigt. Nämligen: Vad tittar man på när man söker sin historia och jämför olika stilar?

SKILLNADER ELLER LIKHETER?

Vi vet nu att alla stilar av Bagua Zhang har liknande applikationer och principer, men att de ser väldigt olika ut i träning. Det skiljer inte bara i detaljer som att vissa har öppna drakhänder och andra samlade fingrar, utan även i systemens utformning, koreografier och val av övningar. 

Men ändå behåller de samma essens.

Det här är något man har missat i princip all forskning som gör inom kampkonst. Det här är också det som gör det svårt att undersöka ursprung och historia. Du måste som utövare själv ha en djup kunskap om vad det är du söker samt komma in på djupet i det du undersöker för att verkligen få ett resultat.

Det mest klassiska felexemplet på detta är att man i 50 år sökte rötterna till Bagua genom att försöka hitta cirkelgång, sedan visar det sig att cirkelgång kom in i andra generationen från brottningsövningar, och därigenom inte var en av grunderna. På så sätt hade man undersökt på helt fel sätt och hittat kopplingar med saker som inte var relevanta samt missat kopplingar till stilar som egentligen var viktiga. 


VAD SKA VI DÅ TITTA EFTER?
Istället för att stirra sig blind på detaljer i utförande, hur t.ex. de 5 elementen skiljer sig åt, bör man angripa det här mer översiktligt. Istället för att fundera över de symboliska namnen samt religiösa kopplingarna som skiljer, bör man se till tanken bakom rörelserna och dess innehåll. Om de fem elementen kan vara olika är det inte elementen i sig som är hemligheten, det är den upprepade träningen av grundläggande krafter. Vi har en tendens att lägga för mycket värdering i rörelserna. Ur detta kommer en viktig insikt: Det finns inga hemliga eller magiska rörelser som inte är utbytbara. Det finns många sätt att lära sig kung fu.    

"Bra kungfu är bra kungfu" lyder ordspråket vilket betyder att man absolut är fri att låna övningar som kan förbättra ens egen prestation. På så sätt finns det mycket att lära från Xinyi.

Om vi kollar på de videos som har länkats i gruppen så ser vi följande mönster:

1. STÅENDE TRÄNING FÖR STYRKA
Xinyi Quan starta sin träning med stående övningar för struktur och styrka. Det kallas här 桩功 Zhuang Gong vilket är samma Zhuang som i vårat 站桩 Zhan Zhuang, alltså ordet för "pelare". Det här är ett genomgående tema igenom alla stilar: Xinyi, Xingyi, Yiquan, Bagua Zhang etc. 

2. FOTARBETE - BUFA
Efter stående träning övar man fotarbete. Fotarbetet är grunden till kraften och måste bemästras för att få rätt tajming, balans och rotning. Xinyi har sina metoder, Xingyi har sin metoder och Bagua har sina, men alla har likheten att de går från stående till gående. Kraft och rotning finns i alla stilar, samt att alla dessa fotarbeten bygger på "de 3 yttre harmonierna" vilket ger dem ytterliggare gemensamma drag.   

3. ENKLA BASICS/ SINGLE PRACTICE
Vidare tränas grundövningar som har en viss progress från enklare till mer komplicerade. Xinyi har sina Siba, 5 element samt 10 djur. Xingyi har 5 element samt 12 djur. De flesta missar att träna enkla basics i Bagua. Istället går man direkt på de 8 vändningarna, 64 sekvenserna i hou tian bagua eller andra ganska komplicerade övningar. Det här blir på så sätt en anomalitet i det här sammanhanget. På så sätt kan vi se att det inte stämmer och att vi måste söka rätt på grundträningen. Var är då våra enkla basics? 

Jo det finns.. Vi har 8 händer för applikationer, 8 djur, single och double palm etc. 13 grundtekniker som kan tränas separat som single practice. I vår Xingyi Bagua Zhang lånar man med fördel även sin grundträning från Xingyi med 5 element och linking form för att få med sig det vi behöver in i formerna. 

4. HÄRDNING/ AVSLAPPNING / MOBILITY
Alla dessa stilar har en ungefär liknande nivå av härdning för kroppen. Alla dessa stilar använder träd i sina metoder. De har även liknande metoder för styrketräning, rörlighetsträning, helkroppskraft och avslappning av höft, axlar och midja. 

5. KUAI JIAO
Det är tydligt när man ser på applikationer hur fightingstilen är liknande i alla dessa stilar. Slag och fighting med press och hela kroppen som vapen, samt nedtagningar där alla våra kuai jiao tekniker är gemensamma.

6. SPJUT
Det är påtagligt hur alla stilar har en koppling till spjut och stav. Vissa har det tydligt i sin historia via ursprungsmyterna, men även i Bagua som inte har direkt spjutkoppling så märks de skruvande handteknikerna, kroppsarbetet, fotarbetet och vinklarna. 

Där har vi de 6 punkter som är grunden till programmet och hur det ser ut just nu. 

 


VAD ÄR INTE VIKTIGT?

Vad är inte viktigt när vi tittar på det här:
hur olika stilar utför de 5 elementen, vilka djur som är med i vilka system, är stilarna buddhistiska, daoistiska eller muslimska. Det här är bara symboler som i kampkonsterna inte har någon större betydelse. I modern tid har man tagit dessa namn och kopplingar på större allvar och därigenom över teoretiserat stilarna. Något som igen bidrar till förvirring och att man tappar fokus på vad som är viktigt. Inom Feng Shui, Qigong och Kinesisk Medicin kopplar vi upp oss mot naturen på ett helt annat sätt och då blir symbolismen mer relevant. Framförallt eftersom vi kan knyta ihop alla faktorer enligt 5 elemntsläran till exempel. 

För att förklara lite tydligare varför det är komplicerat med historieforskning så kan vi ta en titt på utvecklingen från 

XINYI BA till → XING YI QUAN till → YI QUAN.

Det här ger bilden att XINYI är den mest primitiva samt grundläggande och på så sätt YI QUAN den mest avancerade. Det antyder att det finns en progress från något enkelt till något modernt och avancerat. Det förefaller också i det antagandet vara tydligt historiskt. Så här enkelt är det dock inte. Alla dessa stilar har också funnits kvar sida vid sida och utvecklats under samma tid. Alla har sina kompletta system och det finns inget som säger att det ena är mer primitivt än något annat. Det här skapar även så många möjligheter att de ska ha påverkat varandra fram och tillbaka på helt andra sätt än den historiska utvecklingsstegen som presenteras. Samt att det skulle vara omöjligt att fastställa de förändringar som detta i så fall har lett till. Den generella bilden stämmer alltså inte och bygger på politik och marknadsföring.

Det här nämndes som avslutning i den texten om Xinyi Quan som Daniel delade på facebook:"In recent years there has been a boom in the martial arts, but there has been little mention of Xinyi, whereas Xingyi has been actively promoted and transmitted overseas. The reputation of Xinyi has been overshadowed and confused. "

bottom of page